Show Information
Theatr Iolo – Gweithdy AM DDIM – Rhagarweiniad i Sgrifennu Dramâu (Oed 9-11)
Theatr Iolo – Gweithdy AM DDIM – Rhagarweiniad i Sgrifennu Dramâu (Oed 9-11)

Dydd Sadwrn 27 Tachwedd 10.30am - 12pm

Theatr Iolo – Gweithdy AM DDIM – Rhagarweiniad i Sgrifennu Dramâu

Gweithdy Sgrifennu Dramâu i symbylu dychymyg plant i adrodd straeon ac sy’n gymorth iddyn nhw chwilio themâu sy’n eu cyffroi ac maen nhw’n frwd drostyn nhw. 

Mae’r gweithdy yma wedi’i lunio i roi i blant y sgiliau a’r hwb i sgrifennu drama y gallan nhw’i chynnig yng Nghystadleuaeth Sgrifennu Dramâu Theatr Iolo.


Theatr Iolo FREE Introduction to Playwriting Workshop

Playwriting Workshop to encourage children’s imaginations to tell stories and helps them to explore themes that they are excited and passionate about. 

 This workshop is to give children the skills and encouragement to write a play which they can enter into the Theatr Iolo Playwrighting competition. 

Enlarge

Your Basket

Edit