Classical Music

LUNCHTIME CONCERTS with SINFONIA CYMRU

Tickets - £6.50

Wednesday 6 October at 1pm

Oboe Quartet 
Mozart Adagio in C

Francaix Cor Anglais Quartet

Martinu String Trio No. 2

Mozart Oboe Quartet

 

Wednesday 1 December at 1pm

Wind Quartet (Fl/Cl/Bsn/Hn)

Rossini Andante e tema con variazioni

Mendelssohn Children’s Pieces

Koechlin Trio

Gambaro Quartet in FLunchtime concerts

Our lunchtime concerts at the Riverfront, Newport are back! When we programme these concerts, rather than using established groups, the ensembles are put together from scratch, so they don’t come ready rehearsed. The players have to use the intensive rehearsal process to navigate their way through the stylistic and musical decisions as a collective – a valuable skill for young musicians to develop. For the audience, it means the concerts are completely fresh.

 

Cyngherddau Dros Ginio

 

Mae ein cyngherddau dros ginio yng Nglan yr Afon, Casnewydd yn ail ddechrau! Wrth raglenni'r cyngherddau, ni fyddwn yn defnyddio grwpiau sydd wedi'i sefydlu eisioes, bydd yr ensemble yn cael ei greu o'r newydd, heb unrhyw ymarfer o flaen llaw. Bydd y cerddorion yn defnyddio'r cyfnod ymarfer dwys, i liwio'r penderfyniadau a'rdehongliad cerddorol ar y cyd - sgil gwethfawr tu hwnt i helpu'r cerddorion ifanc i ddatblygu. I'r gynulleidfa, mae'n golygu cyngerdd newydd sbon.

If you have a promotion code, please enter it below:

When & Where

Riverfont Unreserved
Plenty of tickets
Wednesday, 1 December
13:00